Προμήθεια αντιδραστηρίων μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια αντιδραστηρίων μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13/10/2020 ώρα 11:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 01/10/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 13/10/2020 ώρα 11:00.
  • CPV: 33696300-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 01/10/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !