Προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτημάτων αφυδάτωσης ιλύος της ΜΚΑ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών συγκροτημάτων αφυδάτωσης ιλύος της ΜΚΑ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 18/10/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 18/10/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/10/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης 04/10/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης