Προμήθεια ανταλλακτικών μονάδας χλωρίωσης στην ΕΕΛΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών μονάδας χλωρίωσης στην ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/07/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/07/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !