Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικών παχυντών στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικών παχυντών στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21/01/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 09/01/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 21/01/2020 ώρα 13:00.
  • CPV: 34320000-6
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 09/01/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !