Προμήθεια ανταλλακτικών αντλητικών συγκροτημάτων της ΜΚΑ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλητικών συγκροτημάτων της ΜΚΑ.

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/07/2019
  • Πρόσκληση ενδιαφέροντος: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !