ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών Netzsch για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών Netzsch για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  • ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/11/2019 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 12/11/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Παράταση προσφορών: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !