• Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ MOHNO PUMPS ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/09/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/08/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !