• Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 01/07/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 01/07/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/06/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !