Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ανοξείδωτων σελλών επισκευής αγωγών ύδρευσης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/11/2019 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/10/2019.
  • CPV: 44167200-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 21/10/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !