Προμήθεια Άνω-Κάτω Εδράνου και Άξονα για το αντλιοστάσιο εισόδου στην ΕΕΛΘ

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, προκειμένου να συνεχιστεί η πλήρης και ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου εισόδου στην ΕΕΛΘ και για μην εμφανιστεί πρόβλημα λόγω έλλειψης εφεδρείας σε έδρανα, ενδιαφέρεται για την εξασφάλιση προμήθειας των παρακάτω υλικών:

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια Άνω-Κάτω Εδράνου και Άξονα για το αντλιοστάσιο εισόδου στην ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 28/09/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 28/09/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/09/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !