• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια αναλυτή καυσαερίων για τους λέβητες βιοαερίου στην ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/08/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/08/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !