Προμήθεια αναλωσίμων γραφείων και γραφικής ύλης

Θέμα διαγωνισμού:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείων και γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31/03/2022 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/03/2022.
  • CPV: 30192000-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 21/03/2022.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου