Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων για την ΕΥΑΘ ΑΕ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων για την ΕΥΑΘ ΑΕ

  • ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/09/2021 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/08/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/08/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου, Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !