Προμήθεια αισθητήρων υπερήχων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αισθητήρων υπερήχων για τα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια αισθητήρων υπερήχων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 08/03/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 08/03/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/03/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !