Προμήθεια αισθητήρων στάθμης και καταγραφικών δεδομένων

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια αισθητήρων στάθμης και καταγραφικών δεδομένων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 15/04/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/04/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/04/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !