ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 80 ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ) Φ80

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 80 ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ) Φ80
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 23/04/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/04/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 29/03/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !