Προμήθεια 550 κιλών βρώσιμου γράσου

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 550 κιλών βρώσιμου γράσου

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/10/2019 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 30/09/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 10/10/2019 ώρα 13:00.
  • CPV: 24951000-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 30/09/2019.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !