Προμήθεια 5.000 τεμαχίων ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ X ½ με βαλβίδα αντεπιστροφής

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 5.000 τεμαχίων ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ X ½ με βαλβίδα αντεπιστροφής
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 04/12/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/12/2015
  • Ημερομηνία ανάρτηση ς10/11/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !