• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 5.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110mm
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 10/02/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/02/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/01/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !