Προμήθεια 40 τόνων φυσικού ζεόλιθου

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 40 τόνων φυσικού ζεόλιθου

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16/07/2020 ώρα 13:30.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 25/06/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 25/06/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !