Προμήθεια 300.000 κιλών διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου

Προμήθεια 300.000 κιλών διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου

Προμήθεια 300.000 κιλών διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας  ≥12,5% σε ενεργό χλώριο, κατάλληλο για πόσιμο νερό

  • Θέμα διαγωνισμού Προμήθεια 300.000 κιλών διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/06/2019 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/05/2019
  • Προκήρυξη
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !