Προμήθεια 30.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, κατάλληλο για πόσιμο νερό

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 30.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, κατάλληλο για πόσιμο νερό
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 29/12/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/12/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !