Προμήθεια 275.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, για την ΜΚΑ ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 275.000kg διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, για την ΜΚΑ ΒΙ.ΠΕ.Θ.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/03/2021 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 26/02/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 10/03/2021 ώρα 13:00.
  • CPV: 24312220-2
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 26/02/2021.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !