Προμήθεια 25 νέων φορητών συσκευών καταγραφής ενδείξεων (PDA)

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 25 νέων φορητών συσκευών καταγραφής ενδείξεων (PDA)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 10/09/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/09/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/08/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !