ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.200 ΤΕΜ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ DN20 (ME & MM)

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 2.200 τεμ. ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών  DN20 (ME & MM)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 09/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 29/09/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !