Προμήθεια 2.000 τεμαχίων ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾” x ¾” με τηλεσκοπική διάταξη

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 2.000 τεμαχίων ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾” x ¾” με τηλεσκοπική διάταξη
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 05/11/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 05/11/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/10/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου