• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 100 τόνων παρθένου κοκκώδους ενεργού άνθρακα στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 09/07/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 09/07/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/07/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !