Προμήθεια 10.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110 mm

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια 10.000 ογκομετρικών υδρομετρητών DN15, L=110 mm
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 17/05/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/05/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/04/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !