ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΔΑΡΗ

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΔΑΡΗ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 09/12/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 09/12/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/12/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεεχνικές προδιαγραφές Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !