• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Πληροφοριακού Συστήματος για τον ανασχεδιασμό των Εμπορικών και Λογιστικών Διαδικασιών και την Υλοποίηση νέου Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 02/10/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 02/10/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/08/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου,    Λήψη Αρχείου    Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !