Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου των κεντρικών γραφείων της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Θέμα διαγωνισμού: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου των κεντρικών γραφείων της ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 12/02/2019   09:00
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/02/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/02/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !