Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου των κεντρικών γραφείων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου των κεντρικών γραφείων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/12/2019 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 02/12/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού: 17/12/2019 ώρα 09:00.
  • CPV: 55410000-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 03/12/2019.
  • Προκήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !