Πιλοτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά, διαχείριση και τελική διάθεση της ασβεστοποιημένης ιλύος με άνυδρο οξείδιο του ασβεστίου

  • Θέμα διαγωνισμού: Πιλοτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά, διαχείριση και τελική διάθεση της ασβεστοποιημένης ιλύος με άνυδρο οξείδιο του ασβεστίου (30% κβ CaO) από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 23/08/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/08/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/08/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !