Περιληπτική προκήρυξη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων & Α/Σ τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ)

  • Θέμα διαγωνισμού: Περιληπτική προκήρυξη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων & Α/Σ τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 08/10/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 02/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/08/2015
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου    Λήψη Αρχείου    Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !