• Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ανεξάρτητων υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού και υλικών από κατάλληλο προσωπικό
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 21/10/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/10/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/10/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !