Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/07/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 09/07/2019.
  • CPV: 64214200-1 (Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου) και 64216120-0 (Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
  • Προκήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις : Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !