Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει Ανοικτό, με σφραγισμένες προσφορές Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€ (εξήντα χιλιάδων ευρώ), πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.  Τσιμισκή 98 4ος  όροφος.

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (call center)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 18/06/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 18/06/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 03/06/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !