Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην Παροχή Υπηρεσιών στεγανοποίησης και καθορισμού του βορεινού θαλάμου της δεξαμενής Συκεών, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που ακολουθούν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2013

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών στεγανοποίησης και καθορισμού του βορεινού θαλάμου της δεξαμενής Συκεών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 14/02/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/02/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !