Παροχή υπηρεσιών μέτρησης ραδιενέργειας σε πενήντα (50) δείγματα πόσιμου νερού

Παροχή υπηρεσιών μέτρησης ραδιενέργειας σε πενήντα (50) δείγματα πόσιμου νερού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μέτρησης ραδιενέργειας σε πενήντα (50) δείγματα πόσιμου νερού

  • Θέμα διαγωνισμούΠαροχή υπηρεσιών μέτρησης ραδιενέργειας σε πενήντα (50) δείγματα πόσιμου νερού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού–/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών13/03/2019 13:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης28/02/2019
  • ΠρόσκλησηΛήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !