Παροχή Υπηρεσιών μέτρησης ραδιενέργειας σε δείγματα πόσιμου νερού

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών μέτρησης ραδιενέργειας σε δείγματα πόσιμου νερού

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03/11/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 15/10/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού: 03/11/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 16/10/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !