Παροχή υπηρεσιών μέτρησης ραδιενέργειας σε δείγματα νερού

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών μέτρησης ραδιενέργειας σε δείγματα νερού

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/01/2023 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 03/01/2023.
  • CPV: 71620000-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 03/01/2023.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !