Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης σύμφωνα με το ελληνικό λογιστικό σχέδιο και τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς στο λογιστήριο της Εταιρίας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. για την περίοδο από 1η Απριλίου 2015 έως την 31η Μαρτίου 2018

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 04/02/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/02/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/01/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !