Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών  καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 14/12/2016
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/12/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/11/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !