Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16/09/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 04/09/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 16/09/2020 ώρα 09:00.
  • CPV: 77312000-0
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 04/09/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου