Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02/06/2023 ώρα 10:00πμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 22/05/2023
  • CPV: 77312000-0, 90911200-8, 77340000-5, 90511000-2
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !