Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης.

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αντλιοστασίων, δεξαμενών και
γεωτρήσεων ύδρευσης.

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/07/2019
  • Πρόσκληση ενδιαφέροντος: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !