Παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/05/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 12/05/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 25/05/2020 ώρα 13:00.
  • CPV: 77311000-3
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 12/05/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !