Παροχή υπηρεσιών ιλύος

Για την παροχή υπηρεσίας αδειοδότησης, φόρτωσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης προσωρινά αποθηκευμένης, αφυδατωμένης, ασβεστοποιημένης ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) της ΕΥΑΘ ΑΕ σε γεωργικές καλλιέργειες (βάσει της ΚΥΑ 80568/4225/91)

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ιλύος
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 21/04/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/04/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/03/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !