Παροχή υπηρεσιών για το καθαρισμό των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων αποχέτευσης 2019

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για το καθαρισμό των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων αποχέτευσης 2019
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 03/10/2018 23:59
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 10/10/2018 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 05/09/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/09/2018
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !