Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων στο κτιρίου διοίκησης ΕΥΑΘ ΑΕ (Εγνατίας 127)

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων στο κτιρίου διοίκησης ΕΥΑΘ ΑΕ (Εγνατίας 127)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/06/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 04/06/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 15/06/2020 ώρα 13:00.
  • CPV: 50750000-7 και 79132000-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 04/06/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !